Guide  to  Europe

Travnik – Zavičajni muzej / Heritage Museum

Zavičajni muzej osnovan je 1950. godine. Postavke muzeja odnose se na Prirodoslovnu zbirku koja se sastoji iz tri dijela: Paleontološki, Minerološko-petrografski i Zoološki, Arheološku u kojoj su izloženi eksponati koji datiraju iz prahistorije, a odnose se prošlost Srednje Bosne, ali i BiH u cjelosti. Treća postavka odnosi se na Kulturno-historijsku zbirku.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 09:00-15:00 sati, subota-nedjelja 10:00-14:00 sati.

Heritage Museum founded in 1950. The display of the museum is the natural history collection which consists of three parts: The first part is the Paleonthological, Minerologically-Petrographic and Zoological, the second is Archaeological which contains the exhibits dating from prehistory and is about the past of Central Bosnia and B&H in general. The third exhibition is the cultural-historic collection.

Working hours: Monday-Friday 09:00 a.m. – 03:00 p.m., Saturday-Sunday 10:00 a.m. – 02:00 p.m.

 

Travnik (1)Travnik (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *