Guide  to  Europe

Blagaj

Blagaj

Blagaj

U antičkom periodu na području Blagaja postojala je ilirska utvrda i vrlo značajan castrum (vojna utvrda) izgrađena u 4. i 6. vijeku. Grad se prvi put spominje u spisima tek od 15. vijeka i bio je rezidencijalno mjesto bosanskih vladara. During…